Άμεση Επικοινωνία και Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο!
Καλέστε μας στο:
logo|basinas

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ

Οριστική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος

Στην εταιρεία Μπασινάς αναλαμβάνουμε τις αποφράξεις φρεατίων κάθε είδους, μικρής ή μεγάλης έκτασης, αποδεικνύοντας στην πράξη γιατί κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο των εκκενώσεων βόθρων και των εργασιών αποχετευτικού δικτύου.

Ανεξάρτητα από το βαθμό πολυπλοκότητας των εγκαταστάσεων ή του μεγέθους της βλάβης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας γνωρίζει τον τρόπο για την οριστική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Αρχικά, το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική απόφραξη του φρεατίου, είναι η σωστή διάγνωση της αιτίας που δημιούργησε τη δυσλειτουργία. Αφού προσδιοριστεί η φύση του προβλήματος, τότε προχωράμε στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την αποκατάσταση κάθε βλάβης.

Δεσμευόμαστε πως θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γιατί βουλώνουν τα φρεάτια; Οι αποφράξεις των φρεατίων είναι απαραίτητες όταν παρατηρείται αδυναμία λειτουργίας των σωληνώσεων και των αγωγών του δικτύου. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να οφείλονται σε πολλούς λόγους, ωστόσο, οι κυριότερες αιτίες είναι οι εξής:
  • Συσσώρευση μαγειρικού λίπους, σκουπιδιών, τροφών ή απορρυπαντικών.
  • Παλιοί και κακοσυντηρημένοι αγωγοί.
  • Συσσώρευση ριζών, κλαδιών ή φύλλων στους σωλήνες.
  • Υπερφόρτωση του δικτύου από λάσπες, μπάζα και πέτρες.
Ποιες οι επιπτώσεις ενός βουλωμένου φρεατίου; Τα πιο κοινά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει ένα βουλωμένο φρεάτιο είναι:
  • H υπερχείλιση λυμάτων της κουζίνας ή της τουαλέτας.
  • Η έντονη ύπαρξη κακών οσμών.
  • H δημιουργία διαρροής ή βλάβης στις σωληνώσεις.

Είπαν για εμάς

Απευθυνθείτε στην εταιρεία Μπασινάς για εκκενώσεις βόθρων, αντλήσεις υδάτων και αποφράξεις φρεατίων.

Ερχόμαστε στο χώρο σας, με ένα απλό τηλεφώνημα!